cz / en
veřejná zeleň u bytového domu v Praze Kolovratech
atrium hotelu na Václavském náměstí
 
kompoziční studie atriové zahrady - varianta s vodní nádrží
kompoziční studie atriové zahrady - varianta s fontánou
kompoziční studie atriové zahrady - varianta s pergolou
výsledná kompoziční studie atriové zahrady
 

atrium hotelu na Václavském náměstí

projektant: Ing. Lucie Tomcová
datum: 2008