cz / en
 

Péče o trávník

Základem zdravého a pěkného trávníku je jeho kvalitní založení. Přičemž musí být zhodnoceny ekologické podmínky pro pěstování trávníků a to především podmínky klimatické (srážky, světlo), orografické (svažitost, expozice), edafické (půdní typ, půdní druh, obsah humusu, hloubka profilu, resp. vegetační vrstvy, pH, vodní režim). Možná to zní složitě, ale není třeba se obávat. Výše uvedené podmínky se dají z velké části upravit do ideálního stavu. Přirozené srážky lze nahradit automatickým závlahovým systémem, půdní podmínky vylepšit či na danou plochu navést namíchaný trávníkový substrát. Přemokřené pozemky lze odvodnit pomocí drenáží. Dále je možné pracovat s kvalitní travní směsí, neboť dnešní trh nabízí velký výběr pro nejrůznější účely a podmínky (směs pro zastíněné plochy, parková směs, směs pro okrasné trávníky, luční směs, směs pro sportovní plochy…). Zkušený odborník po vyhodnocení všech faktorů zvolí optimální postup pro založení trávníku a dosáhnutí požadované kvality. Nejčastějším způsobem založení trávníku je výsev travní směsi nebo pokládka travních koberců.


Samotná péče o trávník zahrnuje:

Sečení
Je dobré si uvědomit, proč vůbec sečení provádíme. Sečení slouží jako nástroj k udržení požadované výšky porostu, omezuje výskyt plevele, zvyšuje hustotu porostu (seč podporuje odnožování travin), může sloužit také ke sběru listí či materiálu po vertikutaci. Frekvence sečení závisí na typu trávníku, požadované výšce porostu, intenzitě zatížení, bujnosti porostu, vhodné sekačce a stavu trávníku, přičemž se odstraňuje maximálně 1/3 délky listů. Počet sečí kvalitního trávníku u rodinného domu se pohybuje v rozmezí 12 – 28 sečí za vegetaci, přičemž travní porost bývá sekán na výšku v rozmezí 15 – 50 mm. Nejčastěji používaným nástrojem je rotační sekačka. Na jemné a nízké trávníky s požadavkem vysoké kvality se používají sekačky vřetenové. Kvalita seče závisí především na typu a stavu sekačky, zodpovědnosti pracovníka a kvalitě založení trávníku.

Vertikutace
Jedná se o prořezávání trávníku do hloubky max. 5 mm. Kdy dochází k odstranění plsti (odumřelé části travin), k provzdušnění trávníku, k podpoře odnožování, přístupu vzduchu a živin, k odstraňování mechu a k narušení mělce kořenících plevelů. Provádí se především na jaře a na přelomu léta a podzimu. Trávník by při zásahu měl být suchý, aby nedocházelo k vytrhávání travního drnu. Kvalitního výsledku dosáhneme vertikutací ve dvou směrech (příčně a podélně) s následným ručním vyhrabáním nejhorších míst pomocí vertikutačních hrábí.

Odstraňování mechu
Mech se v trávníku vyskytuje ve většině případů z následujících příčin: zastínění, zamokření, zhutnění půdy, nízké pH (kyselé), malá zásoba živin, příliš nízká seč. Nejlepší obranou proti mechu v trávníku je prevence. Je nutné zajistit vhodné ekologické podmínky pro trávy (světlo, vodní a vzdušný režim v půdě, živiny, správné ošetřování trávníku, přiměřená zátěž). I při dodržení těchto podmínek, mech trávníky často doprovází. Pokud tomu tak je, pak je třeba přistoupit k pravidelným zákrokům. Poměrně osvědčené je během března až půlky dubna provést ošetření dolomitickým vápencem, následně vertikutaci a přihnojení některým z trávníkových hnojiv. Tento postup během vegetace dle potřeby opakovat. Při přetrvávajících potížích je možné použít roztok zelené skalice.

Hnojení
Intenzivně zatěžovaný trávník je mnohokrát za vegetaci sečený. Většinu posečené hmoty z něj odnášíme, a tím i odebíráme velké množství živin, které je pak třeba pro dosažení kvalitního porostu dodat zpět. Bez přísunu živin se půda pod trávníkem brzy vyčerpá a jeho kvalita prudce klesne. Na trhu je značné množství speciálních trávníkových hnojiv. Kvalitní hnojivo by mělo obsahovat následující živiny: dusík, draslík, fosfor, hořčík a další stopové prvky. Při aplikaci se řídíme pokyny uvedenými na obalu a vyvarujeme se přehnojení či nerovnoměrné aplikaci, která má za následek skvrny v trávníku. Doporučujeme použití hnojiv s dlouhodobým účinkem. Aplikace první dávky probíhá v rozmezí března až poloviny dubna. Kvalitní hnojivo uvolňuje živiny až 3 měsíce. K druhému hnojení dochází od poloviny června do poloviny července. Poslední dodání potřebných látek probíhá v září až říjnu. Vhodné je použít speciální hnojivo pro podzimní hnojení trávníků se zvýšeným obsahem draslíku, který dodá trávníku schopnost lépe odolávat nepříznivým povětrnostním vlivům, čelit vymrzání a napadání houbovými chorobami. Použít lze také kapalná hnojiva, která se aplikují formou zálivky. Další možností doplnění živin je mulčování prováděné pomocí speciálního nože (dnes již často součástí sekaček). Při této metodě je důležité dodržet častý interval sečení, aby ponechaný mulč netvořil příliš velkou vrstvu a nedocházelo k tvorbě plísní.

Odstraňování plevele
Majitelé některých travnatých ploch tento zásah vynechávají či si ho nepřejí z důvodů sympatií k přirozenému travnímu společenstvu obohacenému o některé druhy květin. Ti, kteří naopak chtějí jednotnou zelenou plochu, přistupují k ošetření proti plevelům. Ač byl trávník založen z kvalitního bezplevelného substrátu, výskytu plevele se těžko ubráníme, zvlášť je-li v okolí zaplevelený pozemek. Nejčastější metoda k odstranění dvouděložných rostlin z trávníku je pomocí herbicidních přípravků působících proti těmto plevelům.
 
Úklid listí
Listí je vhodné z trávníku uklízet průběžně a ne až všechno opadá. Pod neshrabaným listím trávník trpí nedostatkem přístupu vzduchu a po několika dnech vzniká ideální prostředí pro vznik plísní a přezimování škůdců.

Zarovnávání okrajů
Pravidelné zarovnávání okraje trávníku s cílem zamezit vrůstání trávy do záhonů a zpevněných ploch. Použít lze buď klasický rýč v kombinaci s nůžkami na trávu či speciální nářadí na obrývání okraje trávníku.

U trávníků na které jsou kladeny opravdu vysoké nároky na kvalitu a funkčnost (trávníky sportovišť, okrasné či parterové trávníky) probíhá celá řada dalších ošetření.