cz / en
 

Rozdělení zahrad

Zahrady lze běžně rozdělit na dvě základní charakteristické skupiny, a to na zahrady přírodního typu a zahrady pravidelné. V dnešní době můžeme na zahradách často vidět tyto dva typy v různých kombinacích.

Zahrady přírodního charakteru

Tyto zahrady jsou na pohled přírodě velmi blízké, přesto jejich vytváření musí být dobře promyšlené. Rostlinám je většinou ponechán jejich přirozený habitus (tvar) a jejich uspořádání se jeví jako náhodné. Vše je koncipováno v duchu nepravidelněvlněných linií a kompozic, které se podobají přírodním sestavám. Výběr rostlin a jejich umístění však není zcela náhodný. Architekt, který vytváří projekt takovéto zahrady, má velmi dobře promyšlené, kde se která rostlina bude nacházet. Jde především o to, aby měli rostliny kolem sebe dostatek místa k budoucímu růstu, aby výškově, tvarově či barevně zapadaly do dané kompozice a v neposlední řadě aby doby jejich kvetení a okrasné působnosti společně pokryly celé roční období, a zahrada tak byla krásná po celý rok. Tyto zahrady většinou nejsou příliš náročné na údržbu, avšak občasný zásah přeci jen potřebují.

Zahrady pravidelného charakteru

Zahrady pravidelného charakteru většinou působí umělejším dojmem, a to především proto,že tvary rostlin bývají formovány do různých geometrických, či jinak nepřirozených tvarů. Umístění rostlin zde nepůsobí náhodně, ať už jde o zahrady symetrické, či zahrady asymetrické. Většinou lze najít jasný řád, podle kterého je zahrada koncipována. Zahrady tohoto typu se vyskytují většinou v zámeckých zahradách a parcích, ale můžeme je nalézt i v některých městských parcíchči v soukromých zahradách. Některé moderní stavby se přímo nabízí, aby kolem nich vznikaly takto pravidelně formované zahradní prostory, které navazují na architekturu domu a esteticky ji tak doplňují. Je třeba si ale uvědomit, že pokud chceme mít takovouto zahradu, musíme počítat s její náročnější a častější údržbou. Většině rostlin totiž nejsou přísně geometrické,či jiné bizardní tvary přirozené, a tak je nutno je často zastřihávat či jinak formovat do požadovaných tvarů a o celou zahradu se intenzivněji starat. Pokud tedy nemáte příliš času nebo není přímo vaším koníčkem práce na zahradě,počítejte u tohoto typu zahrady s tím, že budete určitě potřebovat služby zahradníka, který se vám o zahradu bude starat.