cz / en
obnova polní cesty a aleje mezi obcemi Tachlovice a Dobříčí - stávající stav návrh obnovy polní cesty a aleje mezi obcemi Tachlovice - Dobříč v širších souvislostech řez polní cestou s doprovodnou alejí