cz / en
 

Rostliny v zahradě

Správný výběr rostlin pro vaši zahradu je jedním z nejdůležitějších předpokladů dobrého celkového výsledku.

Kostru zahrady a její hlavní dominanty tvoří většinou stromy či nějaké výraznější keře. Dřeviny nižší, nebo méně nápadné, je pak hmotově doplňují a celkový efekt zahrady pak dotvářejí květiny (trvalky, letničky, dvouletky či cibuloviny).

Návrh zahrady by měl zohledňovat estetickou působnost zahrady během celého roku. Je třeba si tedy uvědomit, že například v zimním období se v zahradě stávají dominantami dřeviny jehličnaté a stálezelené, a proto by měl být při jejich výběru a rozmístění brán ohled na to, že budou nejvýraznějším zimním akcentem. Rozmanitost zimní kompozice podpoříme např. výběrem rostlin s různým zbarvením jehlic či listů. Použití jehličnatých a stálezelených dřevin by však mělo být střídmé, neboť kompozice, ve které převažují tyto dřeviny, pak působí strnulým dojmem. V zimním období jsou také esteticky působivé dřeviny s výrazným či neobvyklým zbarvením kůry. Listnaté dřeviny vnášejí do zahrady živost (např. pohybem a šustěním listí ve větru) a proměnlivost (změna barvy, opad listí apod.). Stejně jako je třeba myslet na vzhled zahrady v zimním období, je také vhodné promyslet, jaké bude například podzimní zbarvení rostlin a vytvořit tak kompozice barevně hormonizující. Jarní a letní období ovládají barvy květin. I jejich výběr a umístění musíme tedy dobře promyslet. Druhy by měly být vybírány s ohledem na barvu a dobu kvetení tak, aby byla kompozice sladěná a působila po co nejdelší období. Výsadby mohou být doplněny také například o různé traviny a kapradiny. Významným prvkem v zahradě jsou také popínavé dřeviny, které nenásilnou formou propojují budovu s přírodním prostorem.

V dnešní době máme k dispozici nepřeberné množství rostlin různých barev a tvarů. Jejich správným výběrem a umístěním můžeme vytvořit příjemný prostor, ve kterém budeme rádi trávit čas během celého roku.