cz / en
 

Trávníky

Travnatá plocha v zahradě upravuje prostorovost celé kompozice. Většinou se rozkládá před nebo kolem kompozice rostlin, a tím jim napomáhá vyniknout, neboť s výsadbou kontrastuje. Nejlépe trávníky vyniknou, jsou-li ve větších celcích, proto se většinou snažíme zachovat co nejsouvislejší plochu. Trávníky mohou být různého charakteru. Můžeme mít trávník hustý rovnoměrně nízce střižený a stejnobarevný, ale také můžeme mít trávník v podobě květnaté louky, ve kterém mohou být vysekané pouze cestičky či prostory pro odpočívadla. Tento druh květnatého trávníku se obvykle používá, máme-li k dispozici větší plochu. Travnaté plochy mají obecně kromě estetické funkce také důležitou hygienickou funkci. Brání například prašnosti prostředí, tlumí hluk, mají velký výpar, nebo třeba pomáhají proti rozblácenému povrchu. V některých ztížených podmínkách či nevhodných prostorech trávník ale nelze použít (např. ve velkém svahu, v nepříznivých podmínkách, v prostorách obtížně udržovatelných apod.). V takovém případě je nutno zvolit vhodnou náhradu trávníku některými stálezelenými nízkými rostlinami s jemnou texturou.